Topplista

Nya Produkter inom kort!

Bastukällans sortiment kommer succesivt att utökas med ett antal nya produkter och varumärken. Bastukällan kommer även att fortsätta bygga en långsiktig grund för bastubadande, relax och spa. Vi ser fram emot en spännande vinter med nya produkter, och fram emot vårkanten även en ny hemsida. Väl mött nya som gamla kunder.

Varma Bastuhälsningar!

Bastukällan
right